Můj příběh

Karla Rudzinská

Zabývám  se Human Designem od roku 2011 a baví mě odkrývat nové a nové vrstvy a dimenze tohoto učení. Zajímá mě člověk, jako bytost, jeho potenciál a propojenost s vesmírem. Zároveň mě zajímá každodennost a všední život. Maličkosti a radosti života samotného. Jsem detektivem příběhů života, co nám přináší a co nám tím vším vlastně chce říct. Posluchačem, který naslouchá a spojuje nespojitelné. Podporovatelem na cestě a zastáncem zvláštních, odstrčených a nevyslyšených. Věřím, že každý tu máme své místo a každý si zaslouží pozornost, jen někdy sejdeme z cesty, aby nás to na tu naši cestu znovu dovedlo...

Co dal mi Human design?

Než jsem poznala Human design, byla jsem jak zmatené vyplašené kuře, které si absolutně nevěřilo a bálo se jakokoliv rozhodnout. Díky Human designu, jsem se postupně začala řídit svým hlasem pravdy a začala si více věřit. Převzala jsem odpovědnost za svá rozhodnutí a za své pocity a emoce a za svůj život, protože nikdo jiný než my sami si ty klacky pod nohy neházíme. Zároveň mi dal pochopení a respekt vůči druhým lidem. Dnes mě to dokonce baví, zabývat se sama sebou. Dívat se na své temné stránky a skrze ně poznávat samu sebe, abych mohla lépe žít svůj život. Skutečně žít, ne jen přežívat. Připadám si jako detektiv vlastního života a toho kdo vlastně jsem a kam směřuji. Co je mým posláním a jaké jsou mé dary a talenty, protože pokud je dokážeme naplnit skutečně žít pro co tady skutečně jsme, to bych nazvala skutečným štěstím. Pomáhá mi v přijetí sebe sama, taková jaká skutečně jsem, ve své jedinečnosti. Můžu tak žít kvalitnější život a vím, jak se pohybovat tady ve světě a už tolik nenarážet hlavou do zdi. Když se mi v životě něco nedaří, vím kam se můžu vrátit a dokáži lépe rozeznat, co dělám špatně. Kdy jsem a kdy nejsem sama sebou a to je pro mě v životě vlastně nejdůležitější, být sama sebou, rozhodovat se dle sebe a přitom být v harmonii, jak se sebou, tak se svou rodinou a okolím... A hlavně mě Human design baví :-).

 

Takhle vypadá moje mapa Human design