HUMAN DESIGN

Poznejte sami sebe.
Dělejte správná rozhodnutí.
Projevte své talenty.

Výklady a konzultace

ŽÍT SVŮJ DESIGN

Human design

Human design popisuje naše talenty a způsob (okolnosti) jak je můžeme plně projevit. Pomáhá rozpoznat negativní podvědomé programy a vzorce chování. Ukazuje, jak můžeme být ve svém středu, následovat přirozené projevy naší energie a naplňovat své životní poslání. Human design je užitečný nástroj, pokud chcete žít život, který je opravdu váš.

„Human design ukazuje způsob rozhodování, který je v souladu s naším vnitřním nastavením a nevychází z mysli.“

Karla Rudzinská

Zabývám  se Human Designem od roku 2011 a baví mě odkrývat nové a nové vrstvy a dimenze tohoto učení. Zajímá mě člověk, jako bytost, jeho potenciál a propojenost s vesmírem...

absolventka IHDS International Human Design School

Řekli o Human Design

Ze setkání mám příjemný pocit. V podstatě to vše, o čem jsme mluvily, spojuje a  potvrzuje moje dosavadní zkušenosti. To zvláštní ,zajímavé ,skvělé na HD pro mě je, že umí popsat naše danosti, že to prostě není náhoda, mechanismus nám je daný a na bytosti jako takové už je, jak ho přijme u sebe, naučí se s ním pracovat  a o to snáz pak může chápat a  spolupracovat, žít s těmi druhými. Já tomu říkám přirozenost. Vy jste řekla, respektujeme-li sebe, pak teprve můžeme poznat druhé. Myslím, že právě s tím respektem k sobě je to u mnoha lidí potíž, nevědí v podstatě, co to je, mnohdy je  druhými nazýván sobectvím. Ale nejdůležitější osobou na světě  jsme opravdu každý sám za sebe, jsme-li v souladu, až pak se můžeme dělit. Kdo chce a přijme, že to tak je a nemá cenu jít hlavou proti zdi, pro něj  je a může být HD obrovskou pomůckou. Uleví se mu a  může dát prostor a rozvíjet, to co má.
Jana Balšanová
Když jsem se poprvé setkal s Human designem, byl jsem plný pochybností. Moc jsem tomu nevěřil. Následně jsem však zjistil, jak efektivní a život zjednodušující může výklad Human designu být. Byl jsem svědkem mnoha výkladů Karly a vždy jsem byl ohromen přímým zásahem do „černého“ a přitom vlídnou moudrostí, kterou Karla velmi přirozeně disponuje. Výklad od Karly je nástroj, který můžete používat dlouhodobě, v těžších životních chvílích se k němu vracet, tak jak to dělám já… Jan Rudzinskyj Aviatik-Autor
Jan RudzinskyjAviatik-Autor
Partnerský rozbor nám přinesl hlubší porozumění rozdílných nastavení našich designů a jejich interakcí. Pomohlo nám to rozklíčovat příčiny některých opakujících se situací v našem vztahu. Byl to tedy další logický krok po usazení se v našich samostatných designech.
Jan a Lucie
Setkání s paní Karlou pro mne bylo velmi příjemné a osvobozující. Vážím si lidí, kteří sami již ušli velký kus cesty sbíráním zkušeností, prožitků a poznatků, které přijímají s pokorou, ať jsou příjemné či ne, a následně si z nich vezmou to dobré pro svůj další rozvoj. Myslím, že pro každého je přinejmenším užitečné, když na sobě vědomě pracuje a nepodléhá „nepřízni osudu“. Vše se děje z nějakého důvodu a životní karamboly nás posouvají dál, takže jsem za ně vděčná. Cítím, že potom jsme schopni i lépe vnímat a chápat okolí, umíme lidem poradit a pomoci, když je třeba. A proč pro mne setkání s paní Karlou bylo osvobozující? Protože právě ona mě seznámila s Human designem, který mi odkryl smysl mé klikaté cesty a počínání. Ani vlastně neumím vysvětlit proč, ale vážně se mi ulevilo a jsem k sobě nyní vnímavější. Na paní Karlu bych se s důvěrou obrátila i nyní.
Ariana

Dělejte správná rozhodnutí.

Poznejte sami sebe.

Projevte své talenty.

Co je to Human design?

Popisuje naše vnitřní genetické nastavení, naše dary a talenty a jakým způsobem je projevit, abychom nenaráželi na odpor. Abychom se stali součástí života a přestali být v rozporu sami se sebou a životem samotným. Každý máme svou autoritu, nepotřebujeme vnější autoritu, aby nás řídíla. Human design vede k tomu, abychom dokázali naslouchat sami sobě a řídili se sami sebou a více si důvěřovali. To co se dozvíte z výkladu Human designu vám může být celkem známé, ale začnete si více věřit a to o čem jste si mysleli, že je váš problém, možná objevíte jen, to, že toto je váš přirozený způsob a největší dar, který začnete používat. Dá vám větší povědomí o tom kdo jste a kam směřujete. Dá vám návod na to jak se rozhodovat, jak následovat svůj vnitřní hlad pravdy. Human design mapa se vypočítává z data, hodiny a místa narození, což mi přijde, jako ten nejpravdivější systém v popisu osobnosti a těla, jak té vědomé stránky, tak i nevědomé. Není to žádný test vyumělkovaný z mé mysli, ale něco, co pravdivě vypovídá o mě o chvíli, kdy jsem sem přišla a jakou cestu jsem si vybrala, protože na náhody nevěřím, nic se neděje náhodou...

Získejte mapu svého designu zdarma

Human design dokáže podrobně popsat vaše dary a talenty. Vaší mapu, spolu se stručným popisem vnitřního nastavení (designu), dostanete mailem po vyplnění formuláře níže na této stránce. Na stránce Zdroje pak naleznete další informace. Především jak se projevujete v životních oblastech, která jsou ve vaší mapě znázorněná jako bílá (nevybarvená) centra.

Více o Human designu

Nový roční cyklus. Co nám může přinést? Přesný začátek nového ročního cyklu nastává v úterý 22. 1. 2019, přesně ve…
„Máme nesprávné proroctví o podstatě lásky. Předpokládáme, že vyrábíme lásku ve světě tím, že milujeme jeden druhého.…
Co je Human design? Je systém, který popisuje naše vnitřní nastavení, naše dary a talenty. Může nás…