Human Design

Co je Human design?

Je systém, který popisuje naše vnitřní nastavení, naše dary a talenty. Může nás navést k tomu, jak jít životem přirozeně a méně narážet na odpor. Jak se nechat vést a následovat svá vlastní rozhodnutí a jakým způsobem se rozhodovat. Human design zvědomuje, jak funguje naše tělo a mysl a jak ideálně fungovat jako celek.

Není jedna pravda pro všechny, každý má svůj vlastní způsob, jak se zde projevuje a jak žije, nikdo jiný než každý sám za sebe to můžeme vědět a to je hlavním poselstvím Human designu. Být sám sebou ve svém středu. Žádná jiná nauka neposkytuje informace o tom, jak své dary a talenty projevit a jak následovat svůj vnitřní hlas pravdy. Pouze Human design obsahuje informaci o typu (auře) a strategii (vibrační frekvence v našem těle). Typ a strategie, určuje způsob, jak se můžeme naladit na naše vnitřní vibrace a můžeme si tak více uvědomit, jak vlastně fungujeme, kdo jsme a co nám skutečně patří a kde se jen snažíme držet nějaké představy, protože si myslíme, že je to tak správně. Human design nás vede z mysli do těla.

Popis Human designu není pro každého až takovým překvapením, je to něco, co vlastně známe, jen to nepoužíváme nebo používáme ne pro nás zrovna zdravým způsobem. Ale může nás navést, jak využít a projevit své dary talenty, tím nejhodnotnějším způsobem.

Mapa designu se vypočítává z data, hodiny a místa narození. Mapa obsahuje devět energetický center. Každé centrum má brány neboli hexagramy, které jsou od čísla 1 do čísla 64, to jsou naše dary a talenty. Pokud máme bránu v jednom centru a naproti v přímce i ve druhém, tak vznikne dráha. Některé brány a centra máme vybarvené (červené nebo černé) a jiné bílé. Ty vybarvené brány, dráhy a centra, představují energie, které se projevují fixním stálým způsobem a protože to je něco stálého můžeme se o to při rozhodování opřít a následovat tu energii určitým a daným způsobem. Ta bílá centra a brány, to je místo, kde do nás energie vstupují, je to místo, kde se vztahujeme s druhými lidmi a kde jdeme tzv. v životě do školy. Je to také místo, kde mohly v nás vzniknout určité podmíněnosti (vzorce chování), které jsme si v náročných situacích zvnitřnili, a sloužily nám k přežití. Jsou to zranění, které se můžou automaticky spouštět v našem podvědomí. Human design nás vede k tomu, jak se zabývat ne zraněními, ale jak se zaměřit na svou vlastní strategii a autoritu, neboli na naše tělo a to následovat, následovat svůj vnitřní hlas pravdy a tím se podmíněností zbavovat. Není o tom škrábat si pořád ten bolák a tvořit si větší a větší strup, ale uzdravit ten bolák tím, že tu pozornost a prostor dáme našemu hlasu pravdy, něčemu co je v nás stále a pevné a k čemu se můžeme vrátit.

Human design nám pomáhá žít ne lepší život, ale náš život. Je to jednoduché, ale neznamená, že to je snadné.

Typy

Každé lidské tělo nejí jen hmota, ale i hmota je vlastně energie, naše tělo obklopuje a prostupuje elektromagnetické pole neboli aura. V ní se nachází devět center, které jsou propojená dráhami, některé energie jsou v nás stálé a jiné ne a podle energií, které jsou v nás stálé a na základě jejich propojení nebo ne, se rozlišují čtyři typy lidí. Jedná se energetické nastavení ne o typologii osobnosti.

Každý typ má svůj ideální způsob fungování, pokud se tímto způsobem řídíme, můžeme si tak zkvalitnit svůj vlastní život a méně narážet na odpor. Umožní nám to více následovat svůj vnitřní hlas pravdy a dokážeme, tak následovat svůj život, tam kam máme jít a můžeme být, tak ve správný čas na správném místě a necháme se více vést životem. Dokážeme lépe projevit své talenty a dary, které každý máme.

Mapa designu je mapou našeho dopravního prostředku a dodržování jejích zákonitostí nás vede, ke kvalitnějšímu a smysluplnějšímu životu. Tím, že dokážeme následovat svou strategii a autoritu, dovolujeme si více a více se rozhodovat, dle sebe a za sebe, méně narážíme mě překážky v životě a projevujeme své dary a talenty v čisté formě a jsme přínosem, jak pro sebe, tak i pro okolní svět.

Pokud nerespektujeme naše vnitřní nastavení, narážíme v životě na odpor, jsme nemocní a prožíváme spoustu frustrace, vzteku nebo pocitu zahořklosti a zklamání.  Což jsou konkrétní projevy jednotlivých typů.

Generující typ

Pokud máte definovaný (vybarvený) druhý čtvereček od spotu ve vaší mapě je Sakrální centrum, tak jste generátor. Sakrální energie souvisí se životní silou a sexualitou, tvořením a růstem. Sakrální centrum čeká na podnět, aby mohlo začít něco dělat a tvořit a růst, stejně jako semínko nejdříve k růstu potřebuje určité vnější podmínky a podněty, tak jako generátor také čekáte na podnět z venku, abyste mohli projevit svou energii správným způsobem. Pokud se energie generátora propojí s vnějším impulsem, začne narůstat, tak tomu se říká reakce. V tu chvíli je generátor připravený růst a budovat. Životní síla se propojí jen s tím podnětem, který je v souladu s vašimi dary a talenty, vaším životním posláním, pokud tomu tak není, odmítne to. Toto se děje samo bez ohledu na to, co si myslíte. Jdete kolem výlohy a zaujme vás kniha, kterou vidíte, doslova vás to vtáhne a vy tu knihu otevřete a rozhodnete se, že si ji koupíte, když ji začnete číst, vnímáte, jak vás to baví a uspokojuje, to je základní projev generátora, pokud to co dělá je pro něj správné. Skrze následování životní síly dosáhne uspokojení. Pokud iniciuje nebo si myslí, že má udělat toto a tamto a tlačí na sebe, tlačí sám sebe do něčeho, co se mu zrovna nechce, má pocit frustrace, vzteku a zaseknutí a naráží na zeď, hlavou zeď neprorazíš.

Čistý generátor

Jdete krok za krokem, v reakci budujete, když to dokončíte, dál to nejde, čekáte – odpočíváte a zase se v reakci zapojíte do dalšího kroku. Pokud iniciujete ve chvíli, kdy má odpočívat, prožíváte pocity frustrace a zaseknutí. I v přírodě existují fáze růstu, sklízení plodů a odpočinku.

Manifestující generátor

Jste velmi akční a rychlí. V reakci, když se s něčím propojíte můžete přeskakovat nepodstatné věci, někdy bohužel přeskočíte i něco podstatného a musíte se k tomu vrátit, což se vám moc nechce. Může se vám stát, že se do něčeho vrhnete po hlavě, ale následně zjistíte, že se vám to vlastně dělat nechce, v tu chvíli je dobré přestat, jinak můžete být pěkně vzteklí, když děláte, to co nechcete.

 • Strategie – jednání v reakci
 • Téma pravého já – uspokojení
 • Téma nepravého já – frustrace/ zaseknutí/ vztek
 • Dar – síla budovat

Projektující typ

Projektoři jsou systémový analytici, sledují druhé lidi a dívají se na život z vnějšku. Snaží se pochopit, o co tady jde a díky tomu mají potenciál vést druhé lidi, ale potřebují si počkat, až je druzí lidé pozvou ke spolupráci. A to z toho důvodu, že jako projektor dobře vnímáte, kdo se kde nachází ve svém procesu, a vidíte, jak mu pomoci, ale někdy dotyčný ještě nedošel ve svém procesu k tomu, aby byl schopný vaše vedení přijmout a pochopit. Proto potřebujete být od druhých lidí pozvaný/á, jinak vás druzí neuvidí ani neuslyší a vy můžete být pak zahořklý/á, protože jste mu to říkal/a, ale neslyšel vás.

Jste tu od toho, abyste vedl/a rozpoznával/a druhé lidi, kdo jsou. Klíčem k vašemu úspěchu je být pozván/a ke spolupráci. Nechte druhé, ať vás rozpoznají a ocení, dejte jim k tomu prostor. Jestliže zahajujete projekty a říkáte druhým lidem, co mají dělat, aniž by vás o to požádali nebo to vyplynulo z kontextu situace, tak budete jen narážet na odpor a druzí lidé vás neuvidí a neuslyší, bez ohledu na to, že to pro ně přínosné je a že máte pravdu, ale není pro to ten správný okamžik a vy následně můžete být vyčerpaný/á a mít pocit zahořklosti. Často slyším od projektorů: „Je to, jak hrách na stěnu házet“.

Jedině pozvání druhými nebo v situaci, když se cítíte rozpoznaný/á, jste úspěšný/á, je to správné místo a správní lidé, pro vás.

 • Strategie – čekejte na pozvání
 • Téma pravého já – úspěch
 • Téma nepravého já – zahořklost
 • Hledáte a zjišťujete – kdo je ten druhý člověk
 • Dar – vést druhé

Manifestující typ

Vaše aura je jakoby neprostupná, sevřená a odtlačující. Ostatní neví, co si o vás mají myslet. Vaše energetické pole silně ovlivňuje druhé a vy sami si to ani nemusíte uvědomovat. Představujete velkou tvůrčí sílu, která ovlivňuje vše, čeho se dotkne a ne vždy to může být pro druhé příjemné, protože to může působit, jako blesk z čistého nebe. Jste pro druhé lidi nepředvídatelní a nevědí, co, můžou od vás čekat, můžou se vás snažit více kontrolovat, což vám není příjemné a vadí vám to. Svoboda je pro vás důležitá.

Jak se můžete, těchto nepříjemných omezení zbavit a najít tak své naplnění, je o komunikaci s druhými lidmi. Pokud dostatečně informujete ty, kterých se vaše rozhodnutí týká, odpor a překážky zmizí z vaší cesty a okolí vás může ve finále podpořit v tom, co děláte, nebo se k vám přidají. Informování je klíčem a cestou ze vzteku ke klidu. Klid je něco, co v životě vyhledáváte, a vede u vás k naplnění v životě.

Jste rychlý/á jako gepard, ale pouze na krátké vzdálenosti. Patří vám, pokud k tomu máte energii, takový zážeh, který vás vystřelí vpřed, něco iniciovat, uvádět do pohybu a pak můžete odpočívat. Je pro vás důležité umět rozpoznávat, co je ta energie, která vás uvádí do pohybu je, v Human designu tomu říkáme „zážeh trysky“. Protože tehdy máte tu správnou a potřebnou energii k tomu, abyste měl/a odpovídající dopad na okolní svět a to následně vám přinese klid a mír do vašeho života.

Většina Manifestorů se své schopnosti iniciovat vzdala už v dětství či dospívání, takže se nemusíte jako Manifestor cítit. Bývá to i z důvodu, že jste byli jako děti příliš trestáni nebo kontrolováni druhými, nebo jste se cítili natolik odlišní, že jste se iniciování raději vzdali. Ale pokud sám/sama neiniciujete, klid vám to do života nepřinese.

 • Strategie - informujte před tím, než začnete jednat ty, které vaše rozhodnutí ovlivní
 • Téma pravého já - klid/ mír
 • Téma nepravého já - vztek
 • Hledáte a sledujete - jak ovlivňuji druhé?
 • Dar - iniciování/ uvádění věcí do pohybu

Reflektující typ

Reflektoři tvoří jen 1,5% populace. Jako jediní ze všech typů mají všechna centra bílá (nedefinovaná). Jsou hodně otevření světu a tím reflektují (zrcadlí), tak v sobě energetické nastavení ostatních. Jako reflektor testujete a ochutnáváte, to co zrovna potkáte a vzápětí to z vás spadává. Jste mnohem méně ovlivnitelní a máte jakoby teflonovou (odolnou) auru. Lidé a místo, na kterém se nacházíte delší dobu, zásadně ovlivňují kvalitu vašeho života.

Vlivy prostředí a lidí kolem vás, ovlivňují, jak se cítíte. Jestliže se rozhodujete impulzivně vlivem momentálních pocitů, můžete se nechat strhnout k něčemu, co vám nepatří. To může u vás vést ke zklamání, že všichni a všechno je stejné. Pokud se potkáte s druhým člověkem, vstupuje do vás jeho energie, což může být malá ochutnávka a pak jdete dál. To, co do vás vstoupí, z vás následně rychle spadne. Důležité je pro vás neztotožňovat se s tím, co ve své otevřenosti zrcadlíte. Můžete pak spatřit něco nového, odlišného, někoho kdo vybočuje z řady a to vás může radostně překvapit.

Skutečnou stabilitu pro vás znamená jeden celý oběh Měsíce kolem Země. 28-29 dní, kdy projde Měsíc všemi branami designu. Tento cyklus ve vás dočasně aktivuje určité energie a dary ve stále stejném pořadí. Je to cyklus, ve kterém můžete najít svou vnitřní stabilitu a pevnost. Co pro ostatní je den a noc, pro vás je to jeden měsíc, proto v důležitých rozhodnutích si dejte alespoň měsíc čas. Velmi vám prospívá čas strávený o samotě a v přírodě nebo v přítomnosti dětí. Zároveň se můžete pohybovat mezi skupinami lidí, ochutnávat a testovat a pouhou svou přítomností pozdvihat, to co se odehrává na vyšší úroveň.

 • Strategie – počkejte si 29 dní u důležitých rozhodnutí
 • Téma pravého já – radostné překvapení
 • Téma nepravého já – zklamání
 • Hledáte a zjišťujete – kdo jsou druzí lidé?
 • Dar – reflektování (zrcadlení) ostatních
 •