Výklady a konzultace

Poznejte sami sebe.
Dělejte správná rozhodnutí.
Projevte své talenty.

Získejte mapu svého designu zdarma

Human design dokáže podrobně popsat vaše dary a talenty. Vaší mapu, spolu se stručným popisem vnitřního nastavení (designu), dostanete mailem po vyplnění formuláře níže na této stránce. Na stránce Zdroje pak naleznete další informace. Především jak se projevujete v životních oblastech, která jsou ve vaší mapě znázorněná jako bílá (nevybarvená) centra.

Výklady a konzultace

Písemný rozbor

Cena 11000 Kč
Písemný výklad obsahuje popis vašeho nastavení, způsobu rozhodování a vaše dary a talenty, podpoří vás v poznání sám/sama sebe, je základním pilířem v poznání sebe sama - cena 1400,- Kč.

Písemný rozbor vám představí vás samé tak, jak jste se dosud nikdy neviděli. Popíše vaše hlavní dary a talenty a ideální způsob fungování a rozhodování. Získáte praktické tipy, jak tyto informace uplatnit v každodenním životě. Cena: 1.400 Kč / 55 €
12 900 Kč
navazuje na písemný výklad, kdy se dostaneme ještě hlouběji a konkrétněji pod hladinu našeho fungování tady ve světě, jak z hlediska naší přirozenosti a talentů, tak podmíněností a zranění - cena 1800,- Kč.

Základní výklad navazuje na Písemný rozbor a přináší velmi osobní a ucelené uchopení vašeho vnitřního nastavení. Trvá cca 50-70 min. Témata popsaná v rozboru zasazuji během výkladu do konkrétních situacích vašeho života. Vykreslím tak velmi konkrétní, osobní obraz vašeho vnitřního nastavení v širších souvislostech. Cena: 1.800 Kč Podmínkou pro objednání Základního výkladu je objednání Písemného rozboru, na který výklad navazuje. Cena rozboru (1.400 Kč) není zahrnutá v ceně výkladu.
1800 Kč

Následné sezení konzultace

Následné sezení konzultace - výklad postavený na to, co právě prožíváte jak z hlediska tranzitů, tak i pokud procházíte náročnějším obdobím nebo změnou. I v tomto vám může být Human Design opěrným bodem na vaší cestě - cena 1800,- Kč.

Jak vyplývá z názvu, návazné sezení navazuje na Základní výklad. Nabízí podporu a nový náhled na řešení aktuálních životních situací v kontextu vašeho designu. Cena: 1.800 Kč

Partnerský výklad

Partnerský výklad - výklad, který vám dá respekt k vašemu partnerovi, uvidíte jeho jedinečnost a zároveň už po něm nebudete chtít, co vám dát nemůže. Popisuje vaši vzájemnou mechaniku a jak spolu fungujete, je to velice pravdivý a logický popis a vysvětlení v oblasti, kde se vám třeba něco nedaří a kde naopak se můžete vzájemně podpořit. Pomůže vám osvětlit, jak být ve vztahu a přitom sám sebou. Podmínkou partnerského výkladu je znát svůj design, tedy mít písemný a osobní výklad. - cena 1800,- Kč.

Partnerský výklad vám ukáže jak být sám sebou ve vztahu s někým jiným a přitom respektovat individualitu a vzájemné rozdíly. Vztahové výklady se dělají nejen pro partnery, ale také mezi přáteli, obchodními partnery atd. Cena: 1.800 Kč Podmínkou pro objednání Partnerského výkladu, aby alespoň jeden z partnerů absolvoval nejprve svůj Základní výklad a druhý měl minimálně Písemný rozbor.

Výklad pro děti

sama jsem až po poznání Human Designu, dokázala více porozumět své dceři. Výklad Human Designu je neocenitelnou zkušeností, jak dát našim dětem prostor, v tom, aby se mohly vyvíjet svobodněji, aby si důvěřovaly a zároveň my můžeme více důvěřovat našim dětěm a podporovat je v jejich přirozenosti. Human Design je neocenitelným podpůrným systémem, při výchově našich dětí a toho, jak jim dát co největší prostor k tomu, aby žily svůj život. Cena dohodou

Human design je ideální právě pro děti. Je neocenitelnou pomocí při jejich výchově. Děti se rodí plně sami sebou a teprve vlivem prostředí se postupně vzdalují své pravé podstatě. Díky výkladu můžete respektovat jedinečnost vašeho dítěte a vědět, jak je ideálně podpořit v jeho růstu. Cena dohodou, podle délky výkladu.
Cena dohodou

Skupinové lekce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Soukromé lekce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Jóga soustředění

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ceník

Skupinové lekce
120 Kč/h
Soukromé lekce
350 Kč/h
Jóga soustředění
3500 Kč

Rozvrh lekcí

Po - Pa
17:00 - 18:30
Víkendy
13:00 - 14:30

Kontaktujte mě

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam efficitur nisl, ac ullamcorper justo dictum vel.